top of page

Mizah Atölyesi, tüm katılımcıların özel bir parçası olduğu, özgün bir program dahilinde ve bütünüyle interaktif olarak gerçekleştirilir. Atölyenin bu çok yönlü ve interaktif doğaçlama çalışmaları sayesinde katılımcılar; özgüven, güçlü ve etkili iletişim; daha hızlı, analitik ve çözüm odaklı düşünebilme, kriz yönetimi ve ekip ruhu gibi temel kazanımlar elde edebilmelerinin yanında, atölyenin grup dinamiğine dayalı motivasyon artırıcı niteliği ve eğlenceli atmosferi sebebiyle de oldukça keyifli vakitler geçirirler. 

Mizah Atölyesi’nde; şirket, kurum ve kuruluşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bir program hazırlanarak kitleye özel bir etkinlik planı sunulur.  Bu doğrultuda da yetkililerle çeşitli ön görüşmeler ve çalışmalar yapılarak en uygun doğaçlama programı ve içeriklerin tespit edilmesi sağlanır. Böylece, hem katılımcılar hem de kurumlar için en ideal program oluşturularak atölye süresi ve takvimi belirlenir. 

Mizah Atölyesi Logo

ATÖLYESİ

MİZAH

"Çünkü mizah ciddi bir iştir"
bottom of page